Vývoj v oblasti jednoprůchodového honování
Vývoj
Výrobci tlačí vývoj v oblasti jednoprůchodového procesu stále kupředu. Vylepšení nástrojů, upínání či návrhu strojů umožnilo zvýšení výrobní kapacity a zlepšilo přesnost otvoru.

Shrnutí
Ve výrobě se proces jednoprůchodového honování ukázal být nejoblíbenější metodou pro dokončování otvorů s nízkou tolerancí. Hlavním důvodem je jeho schopnost dosáhnout zatím nepřekonané přesnosti, a to za nejnižší cenu za kus. Daleko více uživatelů může nyní využít výhody spojené s jednoprůchodovým honováním, a to zejména díky vývoji v následujících oblastech: dokončování slepých otvorů, automatické vyrovnávání rozměrů, schopnost CNC pohybu, dokončování velmi dlouhých otvorů, schopnost šrafování, dokončování měkkých materiálů a schopnost korekce výdutě.


Single-pass bore finishing in production